Pengisian Portal Alumni

  • 30-11--0001
  • 12:00 WITA
  • pustipad
  • Berita

Disampaikan kepada seluruh Alumni  dalam rangka pengisian Portal Alumni di alamat akademik.uin-alauddin.ac.id

Adapun panduan pengisian portal dapat dilihat di sini ,